Szachy

Jak Zapisywać Ruchy Szachowe – Poradnik dla Graczy

Zdaniem ekspertów, statystycznie tylko około 5% graczy szachowych zapisuje swoje ruchy podczas rozgrywek. Jednakże, umiejętność zapisywania ruchów w szachach ma ogromne znaczenie dla rozwoju umiejętności gracza i analizy partii. Notacja szachowa pozwala na śledzenie i odtwarzanie partii, analizowanie taktyki i strategii, oraz dzielenie się swoimi ruchami z innymi. W tym artykule dowiesz się jak zapisywać ruchy w szachach, jak rozumieć notację algebraiczną i jakie są korzyści wynikające z tego praktycznego narzędzia.

jak zapisywać ruchy w szachach

Notacja Algebraiczna w Szachach

Notacja algebraiczna jest najprostszą i najbardziej popularną formą zapisywania ruchów w szachach. Wykorzystuje ona litery i cyfry do oznaczania pól szachownicy oraz symboli figur do oznaczania ruchów. Każdy ruch składa się z symbolu figury oraz pola, na które chcemy ją przestawić. Bicie oznacza się symbolem „x” lub „:” przed polem, na którym bicie następuje. Istnieją również symbole specjalne do oznaczania różnych akcji takich jak roszada, szach i mat. Ważne jest również unikanie wieloznaczności w zapisie, które można rozwiązać przez dodanie liter i cyfr w celu wskazania początkowego pola figury. Poznanie notacji algebraicznej umożliwi graczom dokładne zapisywanie swoich ruchów i analizowanie ich później.

Notacja algebraiczna jest najbardziej powszechnie stosowanym systemem zapisu ruchów w szachach. Dzięki jej prostocie i jednoznaczności gracze mogą precyzyjnie notować swoje ruchy i bardziej szczegółowo analizować przebieg partii. Zastosowanie litery oznaczającej figurę oraz pola szachownicy sprawia, że czytanie zapisanej partii jest łatwe i zrozumiałe dla innych graczy.

Symbol Opis
P Pionek
N Skoczek
B Goniec
R Wieża
Q Hetman
K Król

Jeśli chcesz przemieszczać pionek, nie musisz oznaczać symbolu figury. Na przykład, zapis „e4” oznacza przesunięcie pionka na pole e4. Jeśli jest bicie, używamy symbolu „x” lub „:” przed polem, na którym bicie następuje. Na przykład, „Nxe5” oznacza skoczka, który bije figurę na polu e5.

Notacja algebraiczna pozwala również na oznaczanie różnych akcji specjalnych w grze. Na przykład, roszadę krótką oznaczamy symbolem „0-0”, a roszadę długą symbolem „0-0-0”. Symbolem „+” oznaczamy szach, a „#” lub „X” oznaczamy mat.

Aby uniknąć wieloznaczności w zapisie, dodajemy literę lub cyfrę wskazującą początkowe pole figury. Na przykład, „Nbd2” oznacza, że skoczek przemieszcza się z pola b na pole d2.

Wprowadzenie notacji algebraicznej do swojej gry w szachy pozwoli graczom na precyzyjne zapisywanie ruchów i dokładniejszą analizę partii. Jest to nieodzowna umiejętność, która ułatwia naukę, rozwój i porozumienie się w społeczności szachowej. Niezależnie od poziomu zaawansowania, warto poświęcić czas na poznanie i zrozumienie notacji algebraicznej, aby jeszcze bardziej cieszyć się grą w szachy.

Symbole i Zasady Specjalne w Notacji Szachowej

Notacja szachowa używa specjalnych symboli do oznaczania różnych akcji i zdarzeń w grze. Przykładowo, symbol „x” lub „:” używany jest do oznaczania bicia, „0-0” i „0-0-0” do oznaczania krótkiej i długiej roszady, „+” do oznaczania szacha, a „#” lub „X” do oznaczania mata. Symbole „! ” i „?” używane są do oceny jakości ruchu, gdzie „!” oznacza dobry ruch, a „?” oznacza słaby ruch. Ważne jest również zrozumienie zasad unikania wieloznaczności w zapisie, w przypadku gdy jeden symbol nie wystarcza do jednoznacznego oznaczenia ruchu. Poznanie tych symboli i zasad specjalnych umożliwi graczom dokładne zapisywanie swoich ruchów i analizowanie ich później.

Ucząc się notacji szachowej, warto utrwalić sobie podstawowe symbole i zasady specjalne, które ułatwią zrozumienie zapisów i umożliwią dokładne przekazanie przebiegu partii. Dzięki temu, zapisywanie szachów i matów będzie łatwiejsze i bardziej precyzyjne.

Przykłady symboli w notacji szachowej:

Symblo Opis
x lub : Oznaczenie bicia
0-0 Krótsza roszada
0-0-0 Dłuższa roszada
+ Oznaczenie szacha
# lub X Oznaczenie mata
! Oznaczenie dobrego ruchu
? Oznaczenie słabego ruchu

Aby uniknąć niejednoznaczności w zapisie, szczególnie w przypadku gdy dwa ruchy jednej figury mają tę samą możliwość, można dodatkowo użyć liter i cyfr w celu wskazania początkowego pola figury.

Pamiętaj, że znajomość symboli i zasad specjalnych w notacji szachowej pozwoli Ci na precyzyjne i czytelne zapisywanie swoich ruchów. Będziesz mógł przeanalizować swoje partie, zidentyfikować błędy i doskonalić swoje umiejętności szachowe.

Zapoznaj się z poniższym przykładem, który ilustruje wykorzystanie notacji szachowej ze specjalnymi symbolami:

1. e4 e5

2. Nf3 Nc6

3. Bb5 a6

4. Ba4 Nf6

5. O-O Be7

6. Re1 b5

7. Bb3 d6

8. c3 O-O

9. h3 Nb8

10. d4 Nbd7

11. Nbd2 Bb7

W powyższym przykładzie możemy zauważyć, że używane są symbole literowe oraz liczbowe do oznaczania pól, na których znajdują się figury, oraz specjalne symbole do oznaczania bicia, roszady i innych akcji. Dzięki temu zapis jest czytelny i jednoznaczny.

Poznanie i zrozumienie symboli i zasad specjalnych w notacji szachowej umożliwi Ci swobodne zapisywanie ruchów w szachach, analizowanie partii i rozwijanie swoich umiejętności szachowych.

Inne Formy Notacji Szachowej

Oprócz notacji algebraicznej istnieją również inne formy notacji szachowej, takie jak notacja opisowa i notacja pełna. Notacja opisowa polega na nazywaniu pionowych linii od figur, które na nich stoją na początku partii. Jest to starszy system zapisu, rzadziej używany w dzisiejszych czasach. W notacji opisowej każde pole na szachownicy jest opisane jako położenie figury w danej linii. Na przykład, ruch „P-K4” oznacza, że pion został przesunięty z pola „Kolumna P” na pole „Linia 4”.

Notacja pełna, z kolei, polega na podawaniu pola, z którego rusza się figura oraz pola, na które tę figurę stawia. Jest to bardziej szczegółowy sposób zapisu, pozwalający śledzić dokładny ruch każdej figury na szachownicy. Na przykład, ruch „e2-e4” oznacza przesunięcie pionu z pola „e2” na pole „e4”.

Mimo istnienia różnych form notacji szachowej, obecnie większość graczy korzysta z notacji algebraicznej, która jest najbardziej popularna i powszechnie stosowana. Notacja algebraiczna jest bardziej zwięzła i łatwiejsza do odczytania niż inne formy zapisu. Dla początkujących graczy zaleca się zrozumienie podstawowej notacji algebraicznej, ponieważ jest to najbardziej powszechnie stosowany i czytelny sposób zapisu ruchów szachowych.

Aby być w stanie czytać i analizować zapisane partie szachowe, ważne jest zrozumienie różnych form notacji szachowej. Każda forma zapisu ma swoje zalety i można ją wybrać w zależności od własnych preferencji. Niezależnie od tego, która forma notacji zostanie wybrana, istotne jest dokładne notowanie ruchów i możliwość późniejszej analizy, co pozwoli graczom poprawić swoje umiejętności szachowe i lepiej zrozumieć dynamikę gry.

Praktyczne Zastosowanie Notacji Szachowej

Notacja szachowa jest niezbędna do analizowania partii szachowych. Poprzez zapisywanie ruchów i notowanie partii, gracze mogą później przeanalizować swoje ruchy, zrozumieć popełnione błędy i znaleźć lepsze alternatywy. Notacja szachowa umożliwia również odtworzenie partii, by można było prześledzić posunięcia obu graczy. Jest to przydatne zarówno dla własnej nauki i rozwoju, jak i dla podzielenia się z innymi emocjonującymi partią. Zapisywanie ruchów i analiza partii szachowych pozwala graczom poprawiać swoje umiejętności, rozwijać swoje strategiczne myślenie i cieszyć się grą w szachy w sposób bardziej zaangażowany.

Prześwietl swoje partie szachowe, zobacz, co mogłeś zrobić lepiej i ucz się na własnych błędach. Nie ma lepszego sposobu na rozwój umiejętności szachowych niż analiza i notowanie partii. – Magnus Carlsen

Notacja szachowa pozwala graczom na bardziej świadome podejście do gry. Poprzez dokładne zapisywanie ruchów, gracze mogą przeanalizować swoje decyzje, identyfikować słabe punkty w swojej strategii i poszukiwać lepszych rozwiązań. Analiza partii szachowych pozwala również na zrozumienie motywów taktycznych, rozpoznanie potencjalnych groźb i zaplanowanie strategii na przyszłość.

Dla zawodowych graczy notacja szachowa jest nieodłączną częścią treningu. Analiza partii pozwala na doskonalenie taktyk, studiowanie otwarć i doskonalenie umiejętności obliczeniowych. Dzięki notowaniu partii szachowych można śledzić własny postęp, monitorować zmiany w strategii i ulepszać swoje umiejętności szachowe.

Notacja szachowa ma również praktyczne zastosowanie w obcowaniu z innymi graczami. Dokładne notowanie ruchów pozwala na późniejsze dzielenie się partiami z przyjaciółmi, trenerem lub nawet w postaci publikacji online. Analizowanie partii innych graczy zapewnia cenną wiedzę i inspirację do dalszego rozwoju.

Przykład analizy partii szachowej:

Białe Czarne
1. e4 e5
2. Nf3 Nc6
3. Bb5 a6
4. Ba4 Nf6
5. O-O Nxe4
6. d4 b5

W powyższym przykładzie widać jak zapisywanie ruchów pozwala na pełną analizę partii. Gracz biały rozpoczyna od e2 na e4, na co gracz czarny odpowiada e7 na e5. Analiza kolejnych posunięć pozwala na zrozumienie układu otwarcia.

Zapisywanie ruchów w szachach jest nie tylko praktyczne, ale także dostarcza wiele satysfakcji. Prześledzenie notowanej partii, dostrzeżenie swoich błędów i znalezienie lepszych posunięć daje poczucie rozwoju i motywuje do dalszej nauki. Niezależnie od poziomu zaawansowania, notowanie ruchów w szachach jest kluczowe dla skutecznego rozwoju umiejętności szachowych.

Wpływ Zapisywania Ruchów na Grę w Szachy

Zapisywanie ruchów w szachach ma wiele pozytywnych wpływów na grę graczy. Po pierwsze, pozwala to na analizowanie swoich partii po ich zakończeniu i zrozumienie, w których momentach popełniono błędy lub można było zrobić lepsze posunięcia. Analiza ruchów w szachach jest kluczową umiejętnością dla rozwijania się w tej grze. Wszystkie decyzje, jakie podejmujemy na szachownicy, mają skutki, a dokładne analizowanie swoich ruchów pozwala nam zrozumieć te skutki i doskonalić nasze umiejętności.

Po drugie, notowanie ruchów umożliwia porównywanie własnych partii z partiami innych graczy, zwłaszcza tych o wyższym rankingu, a nawet mistrzów szachowych. Przeglądanie partii zawodników o większym doświadczeniu daje nowe spojrzenie na strategie i taktyki, które można zastosować w swojej grze. Analiza ruchów innych graczy może dostarczyć cennych informacji i inspiracji do rozwinięcia własnego stylu i strategii szachowej.

Notowanie ruchów w szachach stanowi doskonałe narzędzie do nauki i rozwoju. Możemy analizować partię wyciągając lekcje na przyszłość, a także inspirować się grą innych szachistów. To sposób na ciągły rozwój umiejętności szachowych oraz osiąganie satysfakcji i radości z gry.

Po trzecie, zapisywanie ruchów pozwala na przechowywanie archiwum swoich partii. Posiadanie zapisanych partii to jak posiadanie skarbu pełnego informacji na temat swojego postępu w grze. Możemy wspominać i analizować swoje wcześniejsze partie, obserwować jak ewoluowały nasze umiejętności w czasie. Archiwum partii stanowi również doskonały materiał do analizy, dzięki czemu możemy monitorować nasz postęp i pracować nad rozwojem.

Wreszcie, zapisywanie ruchów to również sposób na dzielenie się swoimi partiami z innymi graczami. Możemy udostępniać nasze partie w sieci, na forach szachowych lub udział w turniejach. Dzielenie się grą z innymi to sposób na spotkanie się z wieloma pasjonatami szachów, wymianę doświadczeń i czerpanie radości z gry w większym gronie.

wpływ zapisywania ruchów na grę w szachy

Wpływ zapisywania ruchów na grę w szachy jest niezaprzeczalny. Analiza ruchów, porównywanie partii i dzielenie się nimi to kluczowe elementy dla rozwoju umiejętności szachowych. Wprowadzenie tej praktyki do swojej gry może prowadzić do znacznego postępu oraz większej satysfakcji z gry w szachy.

Darmowe Narzędzia do Notacji Partii Szachowych

Istnieje wiele darmowych narzędzi dostępnych online do notacji szachowych. Gracze mogą skorzystać z darmowych blankietów zapisu partii do pobrania i wydrukowania, które umożliwiają wygodne notowanie ruchów na tradycyjnych papierowych arkuszach. Jednak istnieje także wiele aplikacji szachowych dostępnych na smartfony i komputery, które zapewniają jeszcze większą wygodę i funkcjonalność.

Te narzędzia do notacji szachowych umożliwiają graczom szybkie zapisywanie ruchów i analizę partii w formacie komputerowym. Dzięki nim można łatwo sprawdzić poprawność zapisanych posunięć, a także przeprowadzać dokładne analizy strategii i taktyki. Aplikacje szachowe często oferują również funkcje takie jak baza danych zapisanych partii, narzędzia do analizy silnika szachowego oraz możliwość udostępniania notacji partii innym graczom.

Darmowe narzędzia do notacji szachowych są dostępne dla szerokiego grona graczy, niezależnie od ich poziomu zaawansowania. Gracze początkujący mogą zacząć od prostych aplikacji, które oferują podstawowe funkcje notacji i analizy partii. Natomiast dla bardziej zaawansowanych graczy dostępne są zaawansowane aplikacje i oprogramowania, które umożliwiają precyzyjną analizę posunięć oraz pełną kontrolę nad zapisanymi partiami.

Narzędzie Opis
Chess.com Jedna z najpopularniejszych stron internetowych, która oferuje darmową notację partii oraz narzędzia do analizy i gry online.
Lichess.org Bezpłatne narzędzie online z możliwością notacji partii, analizy i gry z innymi graczami.
ChessBase Profesjonalne oprogramowanie do notacji i analizy partii szachowych, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych graczy.

Darmowe narzędzia do notacji szachowych są niezwykle przydatne dla wszystkich miłośników szachów. Pozwalają one na dokładne notowanie ruchów, analizę partii oraz rozwijanie umiejętności szachowych. Bez względu na poziom zaawansowania, każdy gracz może korzystać z tych narzędzi, aby jeszcze lepiej cieszyć się grą w szachy i doskonalić swoje umiejętności.

Korzyści Zapisywania Ruchów w Szachach

Zapisywanie ruchów w szachach przynosi wiele korzyści zarówno początkującym, jak i zaawansowanym graczom. Po pierwsze, analiza zapisanych ruchów pozwala na zrozumienie swojej strategii gry, identyfikowanie mocnych i słabych stron oraz doskonalenie umiejętności taktycznych i strategicznych. Prowadzenie analizy po zakończonej partii daje możliwość zidentyfikowania popełnionych błędów i znalezienia lepszych alternatyw dla posunięć. Dzięki temu gracz może powtarzać dobre posunięcia i unikać tych, które prowadzą do porażki.

Po drugie, regularne notowanie partii pozwala na monitorowanie postępów w grze i dokładniejsze śledzenie swojego rozwoju szachowego. Dzięki temu można zauważyć wzrost umiejętności, zdobywać doświadczenie i stopniowo podnosić swój poziom gry. Zapisywanie ruchów pozwala również na późniejsze powroty do analizy wcześniejszych partii, porównywanie ich i opracowywanie nowych strategii.

Po trzecie, analiza ruchów poprawia umiejętności analityczne i przyczynia się do lepszego zrozumienia gry w szachy. Poprzez dogłębne badanie zapisanych partii, gracze mogą odkryć nowe motywy taktyczne i strategiczne, oraz rozwijać swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach. Analiza ruchów pozwala również na zidentyfikowanie słabych punktów w swojej grze i skoncentrowanie się na ich poprawie.

Ogólnie rzecz biorąc, zapisywanie ruchów jest nieodłącznym elementem nauki i rozwoju w szachach. Daje możliwość zdobywania doświadczenia, doskonalenia umiejętności analitycznych i strategicznych oraz lepszego zrozumienia gry. Zarówno początkujący, jak i zaawansowani gracze mogą czerpać korzyści z regularnego notowania i analizowania swoich partii szachowych.

Korzyści Zapisywania Ruchów w Szachach Opis
Analiza ruchów Pozwala na zrozumienie strategii gry i doskonalenie umiejętności taktycznych i strategicznych
Monitorowanie postępów Notowanie partii umożliwia śledzenie rozwoju szachowego
Poprawa umiejętności analitycznych Analiza ruchów rozwija umiejętności analityczne i zrozumienie gry w szachy

Ciekawostki o Zapisywaniu Ruchów w Szachach

Istnieje wiele ciekawostek i nietypowych przypadków związanych z zapisywaniem ruchów w szachach. Niektóre partie szachowe przeszły do historii ze względu na niezwykłe notacje lub niezwykłe posunięcia. Przykładem takiej partii jest „Krach Anderssena”, toczyła się ona w 1851 roku między Adolfem Anderssenem a Lionellem Kieseritzkym. W tej partii Anderssen ofiarował swoje dwie wieże, hetmana oraz bicia wykonane przez konkurenta, a mimo to zadał mata Kieseritzkiemu. W związku z tym, ta partia jest znana jako jedna z najpiękniejszych w historii szachów.

Kolejną ciekawostką dotyczącą zapisywania ruchów jest nietypowa notacja szachowa zaproponowana przez Carla Hamppego. Ta notacja została nazwana „notacją Hamppego” i polega na oznaczaniu posunięć za pomocą kropek. Każda kropka oznacza ruch jednej figury na oryginalne pole, a jeśli istnieje wiele figur tego samego typu, to dodawany jest numer ruchu. Przykładem może być zapis: „1.e4.e5.2.Nf3….”. Ta nietypowa notacja jest rzadko używana i budzi kontrowersje w środowisku szachowym.

„Pamiętaj, że niezwykłe posunięcia i nietypowe notacje szachowe wprowadzają przede wszystkim element zabawy i kreatywności do gry. Są one doskonałym sposobem na wyróżnienie się i wyrażenie swojej osobowości na szachownicy.”

Innym ciekawym przypadkiem związanych z zapisywaniem ruchów jest ewolucja notacji szachowej w czasie. Początkowo notacja opisowa była najpopularniejszą formą zapisu ruchów w szachach. W tej notacji posłużono się nazwami pionowych linii od figur, które na nich stoją. Na przykład: „1. e4 e5 2. Nf3 Nc6…”. Jednak notacja opisowa była dość długa i trudna do czytania. Wraz z rozwojem szachów, notacja algebraiczna stała się najbardziej popularną i powszechnie stosowaną formą zapisu ruchów.

Mimo że notacja algebraiczna jest najbardziej popularna, niektórzy gracze tworzą własne symbole i skróty, aby jeszcze bardziej uprościć i przyspieszyć proces zapisywania ruchów. Takie symbole są często związane z konkretnymi strategiami gracza lub ich osobistym preferencjom. Ta indywidualna twórczość w zapisywaniu posunięć dodaje jeszcze więcej atrakcji do gry w szachy i dowodzi, że każdy gracz ma swoją niepowtarzalną perspektywę na szachownicę.

Ciekawostki o Zapisywaniu Ruchów w Szachach Przykład
Partia Anderssena vs Kieseritzkiego „Krach Anderssena” – Anderssen ofiarował wieże, hetmana i bicie konkurenta, a mimo to zadał mata.
Notacja Hamppego Oznaczanie posunięć za pomocą kropek, np. „1.e4.e5.2.Nf3….”.
Ewolucja notacji szachowej Notacja opisowa była pierwszą popularną formą zapisu, ale z czasem została zastąpiona przez notację algebraiczną.
Tworzenie własnych symboli Gracze tworzą indywidualne symbole, które ułatwiają im szybkie i wygodne zapisywanie ruchów.

Zapisywanie ruchów w szachach to nie tylko praktyczny obowiązek, ale także możliwość odkrywania unikalnych i nietypowych aspektów tej fascynującej gry. Ciekawostki dotyczące zapisywania ruchów, nietypowe notacje oraz historie partii szachowych dodają jeszcze więcej magii i pasji do świata szachów.

Podsumowanie

Zapisywanie ruchów w szachach jest niezwykle ważnym elementem rozwoju umiejętności szachowych. Przez notowanie ruchów i analizowanie partii, gracze mogą poprawić swoje taktyczne i strategiczne myślenie, zrozumieć swoje błędy i znaleźć lepsze alternatywy. Notacja szachowa umożliwia również odtworzenie partii i śledzenie przebiegu gry, co jest niezbędne do analizy i nauki.

Dzięki różnym narzędziom dostępnym online, zapisywanie ruchów jest prostsze i bardziej wygodne niż kiedykolwiek wcześniej. Można korzystać z darmowych narzędzi do notacji szachowych lub aplikacji szachowych na smartfony i komputery. To umożliwia szybkie i precyzyjne notowanie ruchów oraz analizę i zapisywanie partii w formacie komputerowym.

Zapisywanie ruchów w szachach ma wiele korzyści. Pomaga rozwijać umiejętności analityczne, doskonalić strategię gry i identyfikować własne błędy. Częste notowanie partii umożliwia monitorowanie postępów w grze i śledzenie rozwoju umiejętności szachowych.

Analiza ruchów i partii szachowych przyczynia się do lepszego zrozumienia gry i doskonalenia umiejętności szachowych. Dzięki notacji szachowej gracze mogą badać różne scenariusze, uczyć się z różnych partii i doskonalić swoje techniki szachowe. Analiza partii szachowych pozwala również na odkrycie nowych strategii i inspirację do dalszego rozwoju umiejętności szachowych.

Korzyści z zapisywania ruchów w szachach:

  • Poprawa umiejętności taktycznych i strategicznych
  • Śledzenie i analiza przebiegu gry
  • Monitorowanie postępów w grze
  • Dzielenie się partiami z innymi graczami
  • Rozwój umiejętności analitycznych

Wnioskiem jest to, że zapisywanie ruchów w szachach jest kluczowym elementem rozwijania i doskonalenia umiejętności szachowych. Daje to możliwość dogłębnej analizy partii, uczenia się na własnych błędach i odkrywania nowych strategii. Warto wykorzystać różne narzędzia dostępne online do notacji szachowej i cieszyć się grą w szachy w pełni.

Źródła

Szachowa notacja jest wygodnym sposobem, aby śledzić partie szachowe, analizować motywy taktyczne i zrozumieć popełnione błędy. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, niż postawienie dobrego ruchu i wygranie partii! Wypróbuj szachową notację w swojej kolejnej partii i doświadcz tego uczucia.

Notacja szachowa jest powszechnie stosowanym sposobem zapisu partii szachowych. Zauważysz, że zawodnicy na turniejach skrupulatnie notują każde posunięcie na specjalnych blankietach. To pozwala im na późniejszą analizę i trening, bez konieczności robienia listy zakupów. Notacja szachowa jest nieodłącznym elementem rozwoju umiejętności szachowych i nauki strategii gry.

Paul Morphy powiedział: „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.” Rekomendowana przez niego Szkoła szachowa SzachMistrz to doskonałe źródło informacji dla początkujących graczy. Zdobądź więcej wiedzy na temat zapisywania ruchów w szachach i rozwijaj swoje umiejętności!

Tadeusz Kamiński
Back to top button