Szachy

Jak ustawić figury szachowe – poradnik krok po kroku

Czy wiedziałeś, że poprawne ustawienie figurek szachowych przed rozpoczęciem gry ma duże znaczenie dla strategii i przebiegu partii? Niezależnie od poziomu zaawansowania, kilka błędów na samym początku może wpłynąć na cały przebieg gry. W tym poradniku krok po kroku dowiesz się, jak ustawić figury szachowe w sposób optymalny, zapewniający Ci przewagę nad przeciwnikiem.

jak się ustawia szachy

Zestaw szachowy – poznaj figury szachowe i ich nazwy

W każdym zestawie szachowym znajduje się plansza szachowa oraz 32 figury szachowe, po 16 dla każdego z zawodników.

Figury szachowe to małe, rzeźbione elementy zestawu szachowego, które reprezentują różne postacie i mają swoje indywidualne ruchy na szachownicy.

W naszym artykule przedstawimy nazwy wszystkich figurek szachowych i ich ustawienie na szachownicy.

Figury szachowe w zestawie:

Figura Nazwa
Pion
Wieża
Goniec
Hetman
Skoczek
Król

Ustawienie figurek szachowych na szachownicy:

 1. Na dolnym rzędzie, od lewej do prawej strony, ustawiamy piony.
 2. Na górnym rzędzie, od lewej do prawej strony, ustawiamy figury w kolejności: wieża, skoczek, goniec, hetman, król, goniec, skoczek, wieża.

Takie jest standardowe ustawienie początkowe figurek na szachownicy.

Poznanie nazw i ruchów figurek szachowych jest kluczowe dla rozumienia gry w szachy i strategii, które można zastosować w trakcie partii.

W kolejnych sekcjach artykułu omówimy dokładne zasady ruchu i strategie dla każdej z figurek szachowych.

Ustawienie początkowe

Przed rozpoczęciem partii szachowej, konieczne jest ustalenie początkowego ustawienia figurek na szachownicy. Zgodnie z zasadami gry w szachy, białe figury umieszcza się na dolnych rzędach, a czarne figury na górnych rzędach szachownicy. W naszym poradniku przedstawimy szczegółowe instrukcje dotyczące ustawienia początkowego, abyś mógł rozpocząć grę od odpowiedniego ustawienia figurek.

Aby prawidłowo ustawić figury na szachownicy, skorzystaj z poniższego schematu:

a b c d e f g h
8
7
6
5
4
3
2
1

Pamiętaj o ustawieniu figurek zgodnie z powyższym schematem, aby spełnić wymogi początkowego ustawienia. Po wykonaniu właściwego ustawienia możesz kontynuować grę i cieszyć się emocjonującymi momentami rozgrywki.

Zasady gry w szachy

Zasady gry w szachy są niezwykle istotne dla każdego, kto chce nauczyć się tej wspaniałej gry. Poznanie reguł poruszania się figurek, zbijania bierki przeciwnika, kolejności ruchu i szacha jest niezbędne do rozegrania poprawnej partii.

W grze w szachy obowiązują pewne podstawowe zasady, które należy przestrzegać. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zasad gry w szachy:

 • Poruszanie się figurek: Każda figura na szachownicy porusza się w określony sposób. Na przykład, piony poruszają się o jedno pole do przodu, wieża porusza się wzdłuż linii prostych, a skoczek wykonuje specjalne skoki. Ważne jest, aby znać ruchy poszczególnych figurek, aby móc efektywnie planować strategię gry.
 • Zbijanie bierki przeciwnika: Jeśli figura przeciwnika znajduje się na polu, na które możesz postawić swoją figurę, możesz ją zbić i usunąć z szachownicy. Zbijanie bierki przeciwnika jest jednym z kluczowych elementów gry w szachy.
 • Kolejność ruchu: W grze w szachy istnieje określona kolejność, według której gracze wykonują swoje ruchy. Zazwyczaj zaczyna biały, a następnie ruch wykonuje czarny. Ważne jest, aby pamiętać o tej kolejności i czekać na swoją kolejkę przed wykonaniem ruchu.
 • Szach: Szach to sytuacja, w której król jest zagrożony przez figurę przeciwnika. Gdy twój król zostanie postawiony w szachu, musisz podjąć odpowiednie działania obronne, aby go ochronić.

„Jedną z najważniejszych zasad gry w szachy jest stosowanie fair play. Szachy to nie tylko gra strategiczna, ale również sztuka rywalizacji i szacunku dla przeciwnika.”

Gry w szachy są fascynujące, ale wymagają znajomości podstawowych zasad. Pamiętaj, że każda decyzja jaką podejmujesz, może mieć konsekwencje dla przebiegu partii. Dlatego warto dokładnie poznać zasady gry i doskonalić swoje umiejętności szachowe.

Rozgrywka w szachy krok po kroku

Aby jeszcze lepiej zrozumieć zasady gry w szachy, warto zapoznać się z przykładami rozgrywek krok po kroku. Poniżej znajduje się tabela z przykładową rozgrywką. Przyjrzyj się uważnie kolejnym ruchom graczy i zobacz, jak przestrzegają zasad gry.

Biały Czarny
1. e4 1…c5
2. Nf3 2…d6
3. d4 3…cxd4
4. Nxd4 4…Nf6
5. Nc3 5…a6

W powyższej rozgrywce widać, jak gracze wykonują swoje ruchy zgodnie z zasadami gry w szachy. Biały rozpoczyna partię od posunięcia piona o dwa pola do przodu, a czarny odpowiada tym samym. Następnie biały wykonuje kolejne ruchy, aż do osiągnięcia interesującej pozycji na szachownicy.

Przykład ten ilustruje, jak zasady gry w szachy są wprowadzane w życie podczas rzeczywistej rozgrywki. Zapoznanie się z takimi przykładami może pomóc w lepszym zrozumieniu i opanowaniu tej wspaniałej gry.

Piony

Piony są najliczniejszymi i najsłabszymi bierkami na szachownicy. Poruszają się o jedno pole do przodu, a przy pierwszym ruchu mają możliwość ruszenia się o dwa pola. Piony zbijają na ukos, a gdy dotrą do ostatniego rzędu, mogą dokonać „promocji” na dowolną inną figurę. W tej sekcji omówimy wszystkie ruchy i zasady związane z pionami.

Piony są podstawowymi jednostkami w grze w szachy. Na początku gry każdy z graczy ma osiem pionów ustawionych na drugim i siódmym rzędzie szachownicy. Ruchy pionów są prostsze niż innych figurek, ale wciąż mają unikalne cechy.

Podstawowy ruch pionów polega na przesunięciu się o jedno pole do przodu. Jednak przy pierwszym ruchu każdego piona istnieje możliwość przesunięcia się o dwa pola do przodu. Ta opcja otwiera przestrzeń do manewrowania i rozwijania innych figurek.

Piony mogą również zbić bierki przeciwnika. W przeciwieństwie do zwykłych ruchów, bicie piona odbywa się na ukos. Pion bije przeciwnika, przesuwając się na skos o jedno pole do przodu-połowa pola w kierunku przeciwnika.

Istnieje również specjalna reguła w szachach znana jako „zbijanie w przelocie”. Jeśli przeciwnik przesunie swój pion dwa pola do przodu jako pierwszy ruch tego piona i ten ruch pozwalałby na bicie piona przecinającym polem, przeciwnik atakujący pionem może zbić go w przelocie, przechodząc przez pole bicia.

Kiedy pion dotrze do ostatniego rzędu szachownicy, jest promowany na dowolną inną figurę, z wyjątkiem króla. To znaczy, że pion może zmienić swoją postać na hetmana, wieżę, gońca lub skoczka. Ta zasada nazywa się „promocja” i daje graczowi dodatkowe możliwości taktyczne i strategiczne.

Ruchy pionów:

 • Pojedynczy ruch piona do przodu o jedno pole.
 • Pierwszy ruch piona o dwa pola do przodu.
 • Bicie pionem na ukos o jedno pole do przodu-połowa pola w kierunku przeciwnika.
 • Zbijanie w przelocie (jeśli przeciwnik przesuwa swój pion o dwa pola, a to pole znajduje się na skos od naszego piona, możemy go zbijać w przelocie).
 • Promocja – gdy pion dotrze na ostatnią linię, może zostać zamieniony na dowolną inną figurę, oprócz króla.
Ruch Obrazek
Pojedynczy ruch piona do przodu o jedno pole
Pierwszy ruch piona o dwa pola do przodu
Bicie pionem na ukos o jedno pole do przodu-połowa pola w kierunku przeciwnika
Zbijanie w przelocie

Wieża

Wieża jest jedną z podstawowych figurek szachowych, charakteryzującą się unikalnymi ruchami. Porusza się wzdłuż linii prostych, zarówno poziomych, jak i pionowych, o dowolną ilość pól. Ruchy wieży są ograniczone jedynie przez obecność innych figurek, ponieważ nie może przeskakiwać przeciwników ani swoich własnych bierek.

Podstawowe zasady ruchu wieży to:

 • Porusza się wzdłuż linii prostych o dowolną ilość pól.
 • Może zbijać przeciwników, zajmując ich miejsce na szachownicy.
 • Nie może przeskakiwać przez inne figury.
 • Wieża może być wymieniona na dowolną inną figurę, jeśli dotrze do ostatniego rzędu przeciwnika.

Wieża jest potężną figurą, której strategiczne umiejscowienie może wpłynąć na przebieg gry. Przez kontrolowanie linii prostych, wieża może pomóc w ataku na króla przeciwnika, ochronie własnego władcy oraz tworzeniu pułapek tzw. matów wieżą.

Zasady ruchu wieży

Ruch Opis
Ruch wzdłuż linii prostych Wieża może poruszać się o dowolną ilość pól wzdłuż linii prostych – poziomych lub pionowych.
Atak przeciwników Jeśli figura przeciwnika znajduje się na polu docelowym wieży, może ją zbić, zajmując to pole.

Goniec

Goniec jest jedną z sześciu bierkowych w grze w szachy. Porusza się i zbija po skosie o dowolną ilość pól. Goniec nigdy nie zmienia koloru pola na planszy, przez co zawsze pozostaje na polu o tym samym kolorze, na którym rozpoczął swoje posunięcie. Oznacza to, że jeśli goniec rozpoczyna ruch na polu czarnym, porusza się tylko po polach czarnych. Podobnie, jeśli rozpoczyna ruch na polu białym, porusza się tylko po polach białych.

Goniec może przemieszczać się w dowolnym kierunku po skosie, jeśli droga na jego ruch zostanie odblokowana przez inne figury na planszy. Może zbijać przeciwnika, zajmując pole, na którym stoi jego bierka. Goniec ma duży zasięg ruchu i może być cennym narzędziem w ataku oraz obronie.

Warto zauważyć, że goniec zawsze jest przypisany do pola o kolorze, na którym rozpoczął grę. Strony mają zatem białego gońca i czarnego gońca, które poruszają się po polach o tym samym kolorze. Goniec jest silnym elementem planszy, który może wpływać na rozwinięcie terytorialne, manewrowanie po planszy i zaskakujące ataki na przeciwnika.

Przykłady ruchów gońca:

Ruch gońca po skosie na pole białe:

A1 -> B2 -> C3 -> D4

Ruch gońca po skosie na pole czarne:

F8 -> E7 -> D6 -> C5

Podsumowanie zasad ruchu gońca:

 • Goniec porusza się po skosie o dowolną ilość pól.
 • Musi pozostawać na polu o tym samym kolorze, na którym rozpoczął ruch.
 • Może zbijać przeciwnika, zajmując pole, na którym stoi jego bierka.

Hetman

Hetman jest najpotężniejszą bierką na szachownicy. Może poruszać się zarówno po liniach prostych, jak i na ukos, o dowolną ilość pól. Hetman może zbić bierki przeciwnika i zająć ich miejsce. Jest to bardzo wszechstronna figura, dlatego zasady ruchu hetmana są kluczowe w strategii gry. Przedstawiamy poniżej zasady ruchu hetmana na szachownicy:

Ruchy hetmana:

 • Hetman może poruszać się o dowolną ilość pól na linii prostej, zarówno pionowo, jak i poziomo.
 • Może również poruszać się na ukos, o dowolną ilość pól.
 • Podobnie jak wieża, hetman nie może przeskakiwać przez inne figury.
 • Jeśli hetman natrafi na bierkę przeciwnika, może ją zbijać i zająć jej miejsce.

Oto tabelaryczne przedstawienie możliwych ruchów hetmana na szachownicy:

A B C D E F G H
1 * * * * * * * *
2 * * * * * * * *
3 * * * * * * * *
4 * * * * * * * *
5 * * * * * * * *
6 * * * * * * * *
7 * * * * * * * *
8 * * * * * * * *

Strategie hetmana:

„Hetman jest potężnym narzędziem w grze szachowej. Jego zdolność do poruszania się zarówno na linii prostej, jak i na ukos pozwala mu kontrolować wiele pól na raz. Jedną z podstawowych strategii jest korzystanie z hetmana do atakowania i kontrolowania kluczowych obszarów szachownicy. Ważne jest również ochronienie hetmana przed zbiciem i korzystanie z niego w celu osiągnięcia szach-matu.” – Mistrz Szachowy Jan Nowak

Teraz, poznawszy ruchy hetmana i jego strategiczne zastosowanie, można skutecznie wykorzystać tę potężną figurę w grze szachowej.

Skoczek

Skoczek jest jedyną figurą, która może przeskakiwać nad innymi bierkami. Porusza się o jedno pole w jednym kierunku, a następnie o dwa pola prostopadle do tego kierunku. Ruchy skoczka są unikalne i wymagają od gracza zrozumienia ich specyfiki.

Skoczek porusza się w kształcie litery „L”. Na przykład, z pola d4 skoczek może przeskoczyć na pole e6, c6, b5, b3, c2 lub e2.

Ważne jest zauważenie, że skoczek zawsze zmienia kolor pola, na którym się znajduje. Jeśli na początku jest na polu o kolorze białym, po wykonaniu ruchu, będzie na polu o kolorze czarnym. To oznacza, że skoczek nie może ruszać się wzdłuż jednej linii, ale zawsze zmienia kolor.

Skoczek jest jedną z najważniejszych figurek w grze w szachy. Gracz musi korzystać z umiejętności skoczka, aby zdobyć przewagę terytorialną i prowadzić strategię zaskakujących ruchów.

Szachowanie skoczkiem

Skoczek może również atakować króla przeciwnika, jak każda inna figura. Szach skoczkiem jest często wykorzystywany jako element taktyczny, ponieważ król nie może zbijać skoczka, zostaje mu jedynie obrona. Daje to graczowi, który wykonuje atak skoczkiem, pewną przewagę taktyczną.

Przykład:

Oto przykład ruchu skoczka:

a b c d e f g h
8
7
6
5
4
3
2
1

Figura: Skoczek

W powyższym przykładzie skoczek znajduje się na polu e4. Może przeskoczyć na pole f6, g5, g3, f2, d2, c3 lub c5. To pokazuje unikalne możliwości ruchu skoczka.

Król

Król jest jedną z najważniejszych figurek w szachach. Porusza się o jedno pole w dowolnym kierunku: na boki, do przodu, do tyłu i na ukos. Jego ruch jest bardzo ograniczony, ale ma kluczową rolę w grze. Król nie może pozostawać na polu atakowanym przez przeciwnika. Musi unikać szachów i działać ostrożnie, by nie znaleźć się w sytuacji, w której nie ma możliwości uniknięcia „szach-matu”.

Zasady ruchu króla:

 1. Król porusza się o jedno pole w dowolnym kierunku.
 2. Nie może wejść na pole, które jest atakowane przez przeciwnika.
 3. Nie może wykonować ruchów, które narażają go na „szach-mat”.

Król może również zbijać bierki przeciwnika, pod warunkiem że zajmuje pole, na którym przeciwnikowa bierka się znajduje. Król nie ma jednak możliwości dokonywania długich ruchów, jak inne figury. Jego ruch jest ograniczony do jednego pola. Mimo to, umiejętność ochrony króla i kontrolowania planszy wokół niego jest kluczowa dla sukcesu w grze.

Szach!

Szach jest jednym z kluczowych pojęć w grze w szachy. Oznacza sytuację, gdy król znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Gracz, którego król jest zaatakowany przez przeciwnika, musi podjąć odpowiednie działania obronne, aby uniknąć szach-matu. Szach-mat oznacza, że król znajduje się w niebezpieczeństwie, z którego nie ma ucieczki, i żadne posunięcie nie może go uratować. Stanowi to zakończenie partii, a gracza, którego król jest zamatowany, stawia w przegranej sytuacji.

Zasady dotyczące szacha:

 • Szach można dać dowolną figurą atakującą króla przeciwnika.
 • Gdy król jest w szachu, gracz musi podjąć jedno z trzech możliwych posunięć:
 1. Przesunąć króla na bezpieczne pole, które nie jest atakowane przez przeciwnika.
 2. Zbić figurę przeciwnika, która atakuje króla.
 3. Zablokować atakującą figurę, stawiając własną figurę między królem a atakującą jednostką.

„Szach trzeba za wszelką cenę zablokować lub wyeliminować.” – Bobby Fischer

Gracz, którego król znajduje się w szachu, nie może wykonać żadnego innego ruchu, który spowodowałby, że jego król pozostanie w szachu. Jeśli gracz nie jest w stanie uniknąć szach-matu, przegrywa partię. Dlatego obrona szachem jest kluczowym elementem strategii szachowej.

Obrona szachem:

Obrona szachem polega na podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie króla przed atakami przeciwnika. Obrona może opierać się na różnych metodach, takich jak blokowanie atakujących figur, przenoszenie króla na bezpieczne pole lub zbijanie napastujących jednostek. Kluczowe jest zachowanie zimnej krwi i kontrola sytuacji na szachownicy, aby przeciwnik nie mógł naruszyć bezpieczeństwa króla.

Aby skutecznie bronić się przed szachem, trzeba rozważyć wszystkie możliwości ruchu i przewidzieć zagrożenia. Analiza umiejętności przeciwnika, planowanie odpowiednich kontrataków oraz utrzymywanie odpowiedniej strategii są kluczowe dla obrony szachem.

„Najlepszą obroną jest atak.” – David Bronstein

Remis

Wszystko może się zdarzyć w grze szachowej, a czasami partia kończy się remisem. Remis oznacza brak wygranej jednej ze stron i może wynikać z różnych powodów. Jednym z nich jest sytuacja, gdy nie jest możliwe zamatowanie przeciwnika, pomimo prób obu graczy. W takim przypadku, choć nie ma zwycięzcy, partia uważana jest za remis.

Innym powodem remisu może być sytuacja, gdy obaj gracze umówią się na remis. Może to mieć miejsce, gdy żadnej ze stron nie udaje się osiągnąć przewagi, a gracze widzą, że dalsza gra nie będzie prowadzić do rozstrzygnięcia. Wtedy decydują się na remis. Umówienie się na remis jest dozwolone zgodnie z zasadami szachów.

Pat, czyli sytuacja, gdy król gracza nie jest szachowany, ale nie ma możliwości wykonania legalnego posunięcia, również prowadzi do remisu. W przypadku pata, żadnej ze stron nie udaje się zwyciężyć, a partia kończy się remisem.

Tadeusz Kamiński
Back to top button