Festiwal Szachowy pamięci Emanuela Laskera rozpoczęty!

By | Bez kategorii

Międzynarodowy Festiwal Szachowy pamięci mistrza świata Emanuela Laskera, rozgrywany po raz pierwszy w Gorzowie Wielkopolskim (Biblioteka im. Herberta) wystartował.
W bardzo mocno obsadzonej grupie mistrzowskiej w walce o wysokie nagrody (I-6000 PLN) rywalizuje 17 zawodników, w tym aż pięciu arcymistrzów i czterech mistrzów międzynarodowych. O międzynarodowym charakterze rozgrywek świadczy udział ośmiu zawodników z zagranicy: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Czech i Hiszpanii.

W grupie B też są wysokie nagrody (I-4500 PLN), walczy o nie 34 zawodników z całej Polski.
Turniej jest rozgrywany pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego w ramach obchodów 760-lecia miasta.

Lasker w Gorzowie Wielkopolskim

By | Bez kategorii

Znalezione obrazy dla zapytania Lasker

Jesienią   1885 roku w Berlinie pojawił się tata Emanuela, w celu odciągnięcia go od pokus szachowych i sprowadzenia do Landsbergu (obecnie Gorzów Wielkopolski). W mieście oddalonym o 30 km od rodzinnego Barlinka mógł on mieć syna na oku.

Według Hannaka (autora biografii) Lasker uczył się najpierw w małej szkole, którą „niejaki Cohen” prowadził we własnym domu. Bez wątpienia chodzi o szkołę religijną, założoną 28 listopada 1866.  Na początku 1886 roku Lasker wstąpił do miejscowego Realgimnazium, gdzie po kwartale w Obersecunda przeniesiono go do Unterprima. Wtedy stwierdzono, że posiada duży talent naukowy.

Ilość uczniów w klasie wahała się od 17 do 19. Co się tyczy uczniów żydowskich, to ich liczba w latach siedemdziesiątych systematycznie malała. W lutym 1888 Emanuel był jednym z trzech zapisanych Żydów w szkole, pozostałych 63. było ewangelikami.

Plan lekcji w klasie maturalnej (Oberprima) obejmował 36 godzin zajęć: religia -2, język niemiecki – 3, łacina – 5, język francuski – 4, język angielski – 3, historia i geografia – 3, matematyka -5, fizyka – 3, chemia – 2, rysunek – 2, śpiew w chórze i gimnastyka – 4. Lasker był zwolniony z ogólnej religii, ale brał udział w lekcjach judaizmu.

Matura w marcu 1888 była przyćmiona przez śmierć cesarza Wilhelma I . Ceremonia żałobna miała miejsce 9 marca, w czasie ustnych egzaminów (z których zresztą Lasker był zwolniony).

Tematy pisemnej matury Laskera:

– język niemiecki

„Dlaczego Schiller nazywa scenę platformą moralną?”

– język francuski

„Ekspedycja Napoleona do Rosji”

– matematyka

1) „Znajdź największy stożek wpisany w kulę i najmniejszy stożek opisany na kuli”

2) „Dla elipsy i koncentrycznej hiperboli o tych samych współrzędnych znaleźć wspólne tangensy”

3) „Skonstruować trójkąt i obliczyć funkcję trygonometryczną”

4) „Zamienić dwa ułamki na ułamki częściowe”

5)  Zadanie specjalne o Cisoidzie Dioklesa

– fizyka

1) „Prąd baterii składającej się z 200 elementów przebiega przez dryt żelazny o długości 5500 m i średnicy 4 mm. Jak złączyć elementy, aby osiągnąć maksimum mocy prądu i jak wielkie jest to maksimum?”

2) „Wyjaśnij metodę, dzięki której obliczono prędkość światła.”

3) Zadanie specjalne z mechaniki analitycznej – dowód na to, że trzy prawa Keplera wywodzą się z praw grawitacji Newtona.

Nauczyciel matematyki i fizyki Georg Kewitsch napisał później o egzaminie z matematyki: „Podczas, gdy inni maturzyści potrzebowali pięciu godzin, Lasker po dwóch godzinach oddał pracę. Ta szybkość zdziwiła wszystkich maturzystów, i mnie również.”

Lasker uczęszczał do Gimnazjum w Landsbergu 2 lata i 3 miesiące. Jako wybrany zawód podawał matematykę i za namową Kewitscha miał ją studiować.

W Landsbergu grywał też w szachy. Kewitsch opisywał to tak:

„Byłem zwierzchnikiem Landsberskiego Klubu Szachowego. Lasker grywał wieloma członkami Klubu, chętnie by do niego przystąpił, ale obowiązki uczniowskie na to nie pozwalały.”

Na jednej z wycieczek Kewitsch przegrał dwie partie z Laskerem, o czym po latach pisał: „Życzyłem młodemu człowiekowi szczęścia i przyszłych zwycięstw. Podarowałem mu też podręcznik Bilguera* do dalszej nauki. Ostrzegłem go jednak, by nie poświęcał się tylko szachom. Na uniwersytecie głównym zajęciem ma być matematyka”

  • Z inicjatywy Bilguera i przy pomocy szóstki tzw. Berlińskiej Plejady (grupa pionierów szachów niemieckich, w której skład wchodzili: Ludwig Bledow (1795-1846), Karl Schorn (1803-1850), Bernhard Horwitz (1808-1885), Carl Mayet (1810-1868), Wilhelm Hanstein (1811-1850), Paul Rudolph von Bilguer (1815-1840) i Tassilo von der Lasa (1817-1899) – wydany został w 1843 r. w podręcznik teorii debiutów „Handbuch des Schachspiels”.

Sam Lasker podawał, że później rozegrał mecz z Kewitschem składający się z 5 partii. Kewitsch był najsilniejszym lokalnym graczem.

Lasker tak opisuje pożegnanie z Landsbergiem: „Po zdanych egzaminach, zaopatrzony w 50 marek pojechałem do Berlina i zacząłem studia matematyki. 50 marek na długo nie starczyło. Nauczyłem się sztuki poruszania się w świecie, ale rzeczywistość doskwierała. Byłem oddany matematyce, zapisywałem równaniami stosy papieru. Pozostały czas spędzałem w kawiarniach, grając w szachy, aby zapewnić sobie utrzymanie.”

XIII Lubuska Wiosna Szachowa

By | Bez kategorii

Festiwal pamięci  Emanuela Laskera w Gorzowie Wielkopolskim poprzedzony jest dwoma imprezami istotnymi dla gorzowskiego środowiska szachowego: w dniach 12-15 kwietnia toczy się tradycyjna „Lubuska Wiosna Szachowa”, a w dniach 5-7 maja br. w gościnnych pomieszczeniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się I Zjazd Ekstraligi Szachowej 2017.

Z „Lubuskiej Wiosny Szachowej” toczy się transmisja z sześciu szachownic – link do strony http://agencja64.pl/tfd/tfd.htm

Serwisy turniejowe na ChessArbitrze: GRUPA A     GRUPA B

Otwarcie strony

By | Bez kategorii

Witamy wszystkich na oficjalnej stronie – organizowanego przez KSz Stilon w dniach 12 – 20 czerwca 2017 w Gorzowie Wlkp. Międzynarodowego Festiwalu Szachowego pamięci Emanuela Laskera

Znajdą tu Państwo wszelkie potrzebne informacje dla uczestników oraz inne materiały na temat imprezy. Strona będzie aktualizowana o aktualne wyniki, zdjęcia, transmisje oraz inne informacje.

Zapraszamy do odwiedzin!

logo